Zamość
1.  0041_zamosc
Kamienice ormiańskie na Rynku Wielkim
2.  0042_zamosc
Kamienica ormiańska na Rynku Wielkim
3.  0043_zamosc
Płaskorzeźba na jednej z ormiańskich kamienic
4.  0044_zamosc
Kamienice ormiańskie na Rynku Wielkim
5.  0045_zamosc
Kamienice we wschodniej pierzei Rynku Wielkiego
6.  0046_zamosc
Kamienice we wschodniej pierzei Rynku Wielkiego
7.  0047_zamosc
Płaskorzeźba św. Kaziemierza na jednej z kamienic pierzei wschodniej Rynku Wielkiego
8.  0048_zamosc
Kamienice we wschodniej pierzei Rynku Wielkiego
9.  0049_zamosc
Kamienice we południowej pierzei Rynku Wielkiego
10.  0050_zamosc
Kościół Zwiastowania NMP oraz Stara Brama Lwowska
11.  0051_zamosc
Stara Brama Lwowska
12.  0052_zamosc
Kościół Zwiastowania NMP
13.  0053_zamosc
Kościół Zwiastowania NMP
14.  0054_zamosc
Kościół Zwiastowania NMP
15.  0055_zamosc
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
16.  0056_zamosc
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
17.  0057_zamosc
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
18.  0058_zamosc
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
19.  0059_zamosc
Barokowa dzwonnica katedralna
20.  0060_zamosc
Barokowa dzwonnica katedralna

statystyki www stat.pl