Świdnica
1.  0021_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
2.  0022_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
3.  0023_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
4.  0024_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
5.  0025_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
6.  0026_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
7.  0027_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
8.  0028_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
9.  0029_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
10.  0030_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
11.  0031_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
12.  0032_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
13.  0033_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
14.  0034_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
15.  0035_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
16.  0036_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
17.  0037_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
18.  0038_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
19.  0039_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
20.  0040_swidnica
Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej

statystyki www stat.pl