Strzelno
1.  0181_strzelno
Tympanon na bocznej ścianie kościoła św. Trójcy
2.  0182_strzelno
Rzeźba św. Jakuba na kościele św. Trójcy
3.  0183_strzelno
Rzeźba św. Józefa na kościele św. Trójcy
4.  0184_strzelno
Figurka Matki Bożej na tle kościoła
5.  0185_strzelno
Figurka Matki Bożej na tle kościoła
6.  0186_strzelno
Figurka Matki Bożej na tle kościoła
7.  0187_strzelno
Wejście do kawiarenki norbertańskiej
8.  0188_strzelno
Kamień św. Wojciecha
9.  0189_strzelno
Dąb Jana Pawła II
10.  0190_strzelno
Dąb Jana Pawła II

statystyki www stat.pl