Strzelno
1.  0061_strzelno
O³tarz g³ówny
2.  0062_strzelno
O³tarz g³ówny
3.  0063_strzelno
O³tarz g³ówny
4.  0064_strzelno
Belka tźczowa
5.  0065_strzelno
Wnźtrze ko¶ció³a pw. ¦wiźtej Trójcy
6.  0066_strzelno
Kolumna rze¼biona
7.  0067_strzelno
Kolumna rze¼biona
8.  0068_strzelno
Kolumna rze¼biona
9.  0069_strzelno
Kolumna rze¼biona
10.  0070_strzelno
Kolumna rze¼biona
11.  0071_strzelno
Kolumna rze¼biona
12.  0072_strzelno
Kolumna rze¼biona
13.  0073_strzelno
Kolumna rze¼biona
14.  0074_strzelno
Kolumna rze¼biona
15.  0075_strzelno
Kolumna rze¼biona
16.  0076_strzelno
Kolumna rze¼biona
17.  0077_strzelno
Kolumna rze¼biona
18.  0078_strzelno
Kolumna rze¼biona
19.  0079_strzelno
Kolumna rze¼biona
20.  0080_strzelno
Kolumna rze¼biona

statystyki www stat.pl