Jabłeczna
1.  0021_jableczna
Wnętrze cerkwi św. Onufrego
2.  0022_jableczna
Wnętrze cerkwi św. Onufrego
3.  0023_jableczna
Wnętrze cerkwi św. Onufrego
4.  0024_jableczna
Wnętrze cerkwi św. Onufrego
5.  0025_jableczna
Wnętrze cerkwi św. Onufrego
6.  0026_jableczna
Monaster św. Onufrego
7.  0027_jableczna
Monaster św. Onufrego
8.  0028_jableczna
Monaster św. Onufrego
9.  0029_jableczna
Monaster św. Onufrego
10.  0030_jableczna
x
11.  0031_jableczna
x
12.  0032_jableczna
Cudowne źródełko
13.  0033_jableczna
x
14.  0034_jableczna
x
15.  0035_jableczna
x
16.  0036_jableczna
Brama Monasteru
17.  0037_jableczna
Brama Monasteru
18.  0038_jableczna
Kaplica Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, wzniesiona w 1906 r.
19.  0039_jableczna
Kaplica Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, wzniesiona w 1906 r.
20.  0040_jableczna
Kaplica Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, wzniesiona w 1906 r.

statystyki www stat.pl