Grudziądz
1.  0101_grudziadz
Rzeźba Flisaka nad Błoniami
2.  0102_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
3.  0103_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
4.  0104_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
5.  0105_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
6.  0106_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
7.  0107_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
8.  0108_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
9.  0109_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
10.  0110_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
11.  0111_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
12.  0112_grudziadz
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
13.  0113_grudziadz
Brama Wodna
14.  0114_grudziadz
Brama Wodna
15.  0115_grudziadz
Brama Wodna
16.  0116_grudziadz
Brama Wodna
17.  0117_grudziadz
Brama Wodna
18.  0118_grudziadz
Brama Wodna
19.  0119_grudziadz
Brama Wodna
20.  0120_grudziadz
Brama Wodna

statystyki www stat.pl