Gorzów Wielkopolski
1.  0061_gorzow
Pomnik Bronisławy Wajs Papuszy
2.  0062_gorzow
Pomnik Bronisławy Wajs Papuszy
3.  0063_gorzow
Pomnik Bronisławy Wajs Papuszy
4.  0064_gorzow
Park "Wiosny Ludów"
5.  0065_gorzow
Park "Wiosny Ludów"
6.  0066_gorzow
Pomnik Adama Mickiewicza
7.  0067_gorzow
Pomnik Adama Mickiewicza
8.  0068_gorzow
Pomnik Adama Mickiewicza
9.  0069_gorzow
Pomnik Adama Mickiewicza
10.  0070_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
11.  0071_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
12.  0072_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
13.  0073_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
14.  0074_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
15.  0075_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
16.  0076_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
17.  0077_gorzow
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
18.  0078_gorzow
Teatr im. Juliusza Osterwy
19.  0079_gorzow
Teatr im. Juliusza Osterwy
20.  0080_gorzow
Teatr im. Juliusza Osterwy

statystyki www stat.pl