Wola Wielka
1.  0001_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
2.  0002_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
3.  0003_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
4.  0004_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
5.  0005_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
6.  0006_wola_wielka
Dzwonnica drewniana przy cerkwi
7.  0007_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
8.  0008_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
9.  0009_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
10.  0010_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
11.  0011_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
12.  0012_wola_wielka
Cerkiew greckokatolicka Opieki NMP, wzniesiona w 1755 r.
13.  0013_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
14.  0014_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
15.  0015_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
16.  0016_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
17.  0017_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
18.  0018_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
19.  0019_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi
20.  0020_wola_wielka
Cmentarz przy cerkwi

statystyki www stat.pl