Włocławek
1.  0021_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
2.  0022_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
3.  0023_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
4.  0024_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
5.  0025_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
6.  0026_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
7.  0027_wloclawek
Zespół klasztorny franciszkanów z kościołem Wszystkich Świętych
8.  0028_wloclawek
Kościół św. Witalisa
9.  0029_wloclawek
Kościół św. Witalisa
10.  0030_wloclawek
Kościół św. Witalisa
11.  0031_wloclawek
Kościół św. Witalisa
12.  0032_wloclawek
Kościół św. Witalisa
13.  0033_wloclawek
Dzwonnica z 1764 r.
14.  0034_wloclawek
Dzwonnica z 1764 r.
15.  0035_wloclawek
Muzeum Diecezjalne i Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
16.  0036_wloclawek
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
17.  0037_wloclawek
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
18.  0038_wloclawek
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
19.  0039_wloclawek
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego
20.  0040_wloclawek
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego

statystyki www stat.pl