Wierzbica Górna
1.  0001_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
2.  0002_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
3.  0003_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
4.  0004_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
5.  0005_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
6.  0006_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
7.  0007_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
8.  0008_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
9.  0009_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
10.  0010_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
11.  0011_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
12.  0012_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
13.  0013_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
14.  0014_wierzbica_gorna
Kościół św. Jacka
15.  0015_wierzbica_gorna
Kapliczka
16.  0016_wierzbica_gorna
Kapliczka
17.  0017_wierzbica_gorna
Ekspozycja sprzędu rolniczego
18.  0018_wierzbica_gorna
Ekspozycja sprzędu rolniczego

statystyki www stat.pl