Tum
1.  0021_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
2.  0022_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
3.  0023_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
4.  0024_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
5.  0025_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
6.  0026_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
7.  0027_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
8.  0028_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
9.  0029_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
10.  0030_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
11.  0031_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
12.  0032_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
13.  0033_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
14.  0034_tum
Portal przy wejściu do kolegiaty
15.  0035_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
16.  0036_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
17.  0037_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
18.  0038_tum
Romańska Archikolegiata NMP i św. Aleksego z XII w.
19.  0039_tum
Dzwonnica stojąca obok kolegiaty
20.  0040_tum
Dzwonnica stojąca obok kolegiaty

statystyki www stat.pl