Teratyn
1.  0001_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna
2.  0002_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna
3.  0003_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna
4.  0004_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna
5.  0005_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna
6.  0006_teratyn
Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1882 jako cerkiew prawosławna

statystyki www stat.pl