Szpikołosy
1.  0001_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej
2.  0002_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej
3.  0003_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej
4.  0004_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej
5.  0005_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej
6.  0006_szpikolosy
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej

statystyki www stat.pl