Świerzawa
1.  0001_swierzawa
Późnoromański kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
2.  0002_swierzawa
Późnoromański kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
3.  0003_swierzawa
Późnoromański kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
4.  0004_swierzawa
Późnoromański kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
5.  0005_swierzawa
Portal główny kościoła
6.  0006_swierzawa
Malowidła nad głównym ołtarzem, pochodzące z XIV wieku; widoczny motyw Sąd Ostateczny
7.  0007_swierzawa
Malowidła nad głównym ołtarzem, pochodzące z XIV wieku; widoczny motyw Sąd Ostateczny
8.  0008_swierzawa
XII-wieczna chrzcielnica
9.  0009_swierzawa
Widok z empory na nawę główną
10.  0010_swierzawa
Widok z empory na nawę główną
11.  0011_swierzawa
Widok z empory na nawę główną
12.  0012_swierzawa
Widok z empory na nawę główną
13.  0013_swierzawa
Renesansowe płyty nagrobne z rzeźbionymi postaciami
14.  0014_swierzawa
Malowidła w nawie głównej
15.  0015_swierzawa
Drewniane, polichromowane empory
16.  0016_swierzawa
Portal z Drzewem Życia, pochodzący z XII wieku
17.  0017_swierzawa
Sklepienie krzyżowo-żebrowe
18.  0018_swierzawa
x

statystyki www stat.pl