Stefkowa
1.  0001_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
2.  0002_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
3.  0003_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
4.  0004_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
5.  0005_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
6.  0006_stefkowa
Cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy obecnie kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

statystyki www stat.pl