Spała
1.  0001_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
2.  0002_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
3.  0003_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
4.  0004_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
5.  0005_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
6.  0006_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
7.  0007_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
8.  0008_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
9.  0009_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
10.  0010_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
11.  0011_spala
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
12.  0012_spala
Żubr spalski
13.  0013_spala
Żubr spalski
14.  0014_spala
Żubr spalski
15.  0015_spala
Żubr spalski
16.  0016_spala
Zabytkowa lokomotywa wąskotorowa

statystyki www stat.pl