Sompolno
1.  0001_sompolno
Kula z herbem miasta na placu Wolności
2.  0002_sompolno
Kula z herbem miasta na placu Wolności
3.  0003_sompolno
Kula z herbem miasta na placu Wolności
4.  0004_sompolno
Kula z herbem miasta na placu Wolności
5.  0005_sompolno
Obelisk ku czci Poległym za Ojczyznę na placu Wolności
6.  0006_sompolno
Ratusz na placu Wolności

statystyki www stat.pl