Smo≥dzino
1. 

0001_smoldzino
Obelisk ku czci Armii Czerwonej

 

statystyki www stat.pl