Pyzdry
1. 

0001_pyzdry
Widok na Klasztor pofranciszkański pw. ¦cięcia Głowy ¶w. Jana Chrzciciela

2.  0002_pyzdry
Widok na Klasztor pofranciszkański pw. ¦cięcia Głowy ¶w. Jana Chrzciciela

statystyki www stat.pl