Poddębice
1.  0021_poddebice
Dawny zbór ewangelicki
2.  0022_poddebice
Dawny zbór ewangelicki
3.  0023_poddebice
Dzwonnica kościoła ewangelickiego
4.  0024_poddebice
Rynek
5.  0025_poddebice
Kościół pw. św. Katarzyny
6.  0026_poddebice
Kościół pw. św. Katarzyny
7.  0027_poddebice
Kościół pw. św. Katarzyny
8.  0028_poddebice
Kościół pw. św. Katarzyny
9.  0029_poddebice
Kościół pw. św. Katarzyny
10.  0030_poddebice
Pomnik Jana Pawła II przed kościołem św. Katarzyny

statystyki www stat.pl