Pakość
1.  0001_pakosc
Ratusz
2.  0002_pakosc
Obelisk upamiętniający poległych w 1769 r. Konfederatów Barskich
3.  0003_pakosc
Kalwaria Pakoska
4.  0004_pakosc
Kalwaria Pakoska
5.  0005_pakosc
Kalwaria Pakoska
6.  0006_pakosc
Kalwaria Pakoska
7.  0007_pakosc
Kalwaria Pakoska
8.  0008_pakosc
Kalwaria Pakoska
9.  0009_pakosc
Kalwaria Pakoska
10.  0010_pakosc
Kalwaria Pakoska
11.  0011_pakosc
Kalwaria Pakoska
12.  0012_pakosc
Kalwaria Pakoska
13.  0013_pakosc
Kalwaria Pakoska
14.  0014_pakosc
Kalwaria Pakoska
15.  0015_pakosc
Kalwaria Pakoska
16.  0016_pakosc
Kalwaria Pakoska
17.  0017_pakosc
Kalwaria Pakoska
18.  0018_pakosc
Kalwaria Pakoska
19.  0019_pakosc
Kalwaria Pakoska
20.  0020_pakosc
Figurka na kapliczce

statystyki www stat.pl