Liski
1.  0001_liski
Drewniany kościół św. Mikołaja
2.  0002_liski
Drewniany kościół św. Mikołaja
3.  0003_liski
Drewniany kościół św. Mikołaja
4.  0004_liski
Drewniany kościół św. Mikołaja
5.  0005_liski
Drewniany kościół św. Mikołaja
6.  0006_liski
Dzwonnica
7.  0007_liski
Krzyż kamienny
8.  0008_liski
Kaplica

statystyki www stat.pl