Leszno
1. 

0001_leszno
Późnobarokowy pałac Łuszczewskich wzniesiony w I poł. XVIII w.

2.  0002_leszno
Neogotycki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

statystyki www stat.pl