Leszczyny
1.  0001_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
2.  0002_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
3.  0003_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
4.  0004_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
5.  0005_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
6.  0006_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
7.  0007_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
8.  0008_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
9.  0009_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
10.  0010_bardo
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
11.  0011_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
12.  0012_leszczyny
Drewniana prawosławna cerkiew pw. św. Łukasza
13.  0013_leszczyny
Miejscowy cmentarz prawosławny
14.  0014_leszczyny
Miejscowy cmentarz prawosławny

statystyki www stat.pl