Laski Wielkie
1. 

0001_laski
kościół

2.  0002_laski
Figurka Matki Boskiej

statystyki www stat.pl