Kwieciszewo
1. 

0001_kwieciszewo
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny

2.  0002_kwieciszewo
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny
3.  0003_kwieciszewo
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny
4.  0004_kwieciszewo
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny

statystyki www stat.pl