Krapkowice
1.  0001_krapkowice
Obelisk ku czci Ofiarom wojen i przemocy
2.  0002_krapkowice
Obelisk ku czci Ofiarom wojen i przemocy na tle Wieży
3.  0003_krapkowice
Wieża bramy górnej zb. w II poł. XIV w. przebudowana około 1580 roku
4.  0004_krapkowice
Wieża bramy górnej zb. w II poł. XIV w. przebudowana około 1580 roku

statystyki www stat.pl