Koterka
1.  0021_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
2.  0022_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
3.  0023_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
4.  0024_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
5.  0025_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
6.  0026_koterka
Krzyże przy cerkwi
7.  0027_koterka
Krzyże przy cerkwi
8.  0028_koterka
Krzyże przy cerkwi
9.  0029_koterka
Granica państwowa
10.  0030_koterka
Granica państwowa

statystyki www stat.pl