Koterka
1.  0001_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
2.  0002_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
3.  0003_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
4.  0004_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
5.  0005_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
6.  0006_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
7.  0007_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
8.  0008_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
9.  0009_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
10.  0010_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
11.  0011_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
12.  0012_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
13.  0013_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
14.  0014_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
15.  0015_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
16.  0016_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
17.  0017_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
18.  0018_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
19.  0019_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912
20.  0020_koterka
Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość zbudowana w latach 1909-1912

statystyki www stat.pl