Klimontów
1.  0001_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
2.  0002_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
3.  0003_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
4.  0004_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
5.  0005_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
6.  0006_klimontow
Kolegiata św. Józefa ufundowana w 1637 przez J. Ossolińskiego. Kościół zb. w latach 1643–1650 wg projektu W. Senesa w stylu barokowym
7.  0007_klimontow
Pomnik ku czci pomordowanych Polaków latach 1939 - 1945
 

statystyki www stat.pl