Klimkówka
1.  0001_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka
2.  0002_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka
3.  0003_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka
4.  0004_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka
5.  0005_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka
6.  0006_klimkówka
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, obecnie również parafia rzymskokatolicka

statystyki www stat.pl