Kleszczele
1.  0001_kleszczele
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
2.  0002_kleszczele
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
3.  0003_kleszczele
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
4.  0004_kleszczele
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

statystyki www stat.pl