Jarczów
1.  0001_jarczow
Kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
2.  0002_jarczow
Kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
3.  0003_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
4.  0004_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
5.  0005_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
6.  0006_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
7.  0007_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
8.  0008_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
9.  0009_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
10.  0010_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
11.  0011_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
12.  0012_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
13.  0013_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
14.  0014_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
15.  0015_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
16.  0016_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
17.  0017_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
18.  0018_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
19.  0019_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa
20.  0020_jarczow
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z Miry, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa

statystyki www stat.pl