Janówka
1.  0001_janowka
Kościół Zwiastowania NMP
2.  0002_janowka
Kościół Zwiastowania NMP
3.  0003_janowka
Kościół Zwiastowania NMP
4.  0004_janowka
Obelisk ku czci zamordowanych 56 osób przez zbrodniarzy hitlerowskich

statystyki www stat.pl