Dawna granica NRD / RFN
1. 

0001_granica
Dawna granica pomiędzy NRD a RFN

     

statystyki www stat.pl