Górsk
1.  0001_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
2.  0002_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
3.  0003_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
4.  0004_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
5.  0005_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
6.  0006_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
7.  0007_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
8.  0008_gorsk
Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki
9.  0009_gorsk
Kamień z tablicą pamiątkową
10.  0010_gorsk
Kamień z tablicą pamiątkową

statystyki www stat.pl