Dubicze Cerkiewne
1.  0001_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
2.  0002_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
3.  0003_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
4.  0004_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
5.  0005_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
6.  0006_dubicze_cerkiewne
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Maryi Panny
7.  0007_dubicze_cerkiewne
Głaz pamiątkowy
8.  0008_dubicze_cerkiewne
Głaz pamiątkowy
9.  0009_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
10.  0010_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
11.  0011_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
12.  0012_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
13.  0013_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
14.  0014_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
15.  0015_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
16.  0016_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
17.  0017_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
18.  0018_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
19.  0019_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej
20.  0020_dubicze_cerkiewne
Pomnik ku czci Armii Czerwonej

statystyki www stat.pl