Czarnków
1.  0001_czarnków
Polski kronikarz Janko z Czarnkowa
2.  0002_czarnków
Polski kronikarz Janko z Czarnkowa
3.  0003_czarnków
Rynek
4.  0004_czarnków
Rynek
5.  0005_czarnków
Rynek - PANORAMA
6.  0006_czarnków
Rynek - PANORAMA
7.  0007_czarnków
Rynek - PANORAMA
8.  0008_czarnków
Rynek
9.  0009_czarnków
Rynek
10.  0010_czarnków
Rynek - PANORAMA
11.  0011_czarnków
Rynek - PANORAMA
12.  0012_czarnków
Rynek
13.  0013_czarnków
Rynek
14.  0014_czarnków
Rynek
15.  0015_czarnków
Rynek
16.  0016_czarnków
Polski kronikarz Janko z Czarnkowa
17.  0017_czarnków
Polski kronikarz Janko z Czarnkowa
18.  0018_czarnków
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny wybudowany ok. 1580 r.
19.  0019_czarnków
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny wybudowany ok. 1580 r.
20.  0020_czarnków
Późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny wybudowany ok. 1580 r.

statystyki www stat.pl