Bydgoszcz
1.  0641_bydgoszcz
Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
2.  0642_bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
3.  0643_bydgoszcz
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli zb. w latach 1901-1903 - dawna fara ewangelicka
4.  0644_bydgoszcz
Kościół garnizonowy NMP Królowej Pokoju
5.  0645_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
6.  0646_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
7.  0647_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
8.  0648_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
9.  0649_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
10.  0650_bydgoszcz
Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
11.  0651_bydgoszcz
Skwer Leona Barciszewskiego
12.  0652_bydgoszcz
Widok z mostu przy ul. Mostowej
13.  0653_bydgoszcz
Widok z mostu przy ul. Mostowej
14.  0654_bydgoszcz
Widok na spichrze
15.  0655_bydgoszcz
Widok na spichrze
16.  0656_bydgoszcz
Widok na spichrze
17.  0657_bydgoszcz
Widok na spichrze
18.  0658_bydgoszcz
Widok na spichrze
19.  0659_bydgoszcz
Spichrze
20.  0660_bydgoszcz
Widok na spichrze

statystyki www stat.pl