Bydgoszcz
1.  0541_bydgoszcz
Fontanna przed filharmoni± Pomorsk± im. Ignacego Jana Paderewskiego
2.  0542_bydgoszcz
Fontanna przed filharmoni± Pomorsk± im. Ignacego Jana Paderewskiego
3.  0543_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
4.  0544_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
5.  0545_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
6.  0546_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
7.  0547_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
8.  0548_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
9.  0549_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
10.  0550_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
11.  0551_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
12.  0552_bydgoszcz
Rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
13.  0553_bydgoszcz
Pomnik Karola Kurpińskiego
14.  0554_bydgoszcz
Park Jana Kochanowskiego
15.  0555_bydgoszcz
Park Jana Kochanowskiego
16.  0556_bydgoszcz
Park Jana Kochanowskiego
17.  0557_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
18.  0558_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
19.  0559_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
20.  0560_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego

statystyki www stat.pl