Bydgoszcz
1.  0481_bydgoszcz
Lekarz - chirurg prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz
2.  0482_bydgoszcz
Byłe gimnazjum królewskie (1885) - ob. I L.O. im. C. Norwida
3.  0483_bydgoszcz
Byłe gimnazjum królewskie (1885) - ob. I L.O. im. C. Norwida
4.  0484_bydgoszcz
Byłe gimnazjum królewskie (1885) - ob. I L.O. im. C. Norwida
5.  0485_bydgoszcz
Pomnik Wolności
6.  0486_bydgoszcz
Kamienice przy placu Wolności
7.  0487_bydgoszcz
Kamienica pl. Wolności 1 autorstwa Józefa Święcickiego z 1898 r.
8.  0488_bydgoszcz
Kamienica pl. Wolności 1 autorstwa Józefa Święcickiego z 1898 r.
9.  0489_bydgoszcz
Plac Wolności
10.  0490_bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
11.  0491_bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
12.  0492_bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
13.  0493_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
14.  0494_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
15.  0495_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
16.  0496_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
17.  0497_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
18.  0498_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
19.  0499_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmonią
20.  0500_bydgoszcz
Fontanna przed filharmonią

statystyki www stat.pl