Bydgoszcz
1.  0181_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
2.  0182_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
3.  0183_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
4.  0184_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
5.  0185_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
6.  0186_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
7.  0187_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
8.  0188_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
9.  0189_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
10.  0190_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
11.  0191_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
12.  0192_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
13.  0193_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
14.  0194_bydgoszcz
Willa przy ul. Paderewskiego
15.  0195_bydgoszcz
Collegium Copernicanum naleæ±cy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
16.  0196_bydgoszcz
Collegium Copernicanum naleæ±cy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
17.  0197_bydgoszcz
Collegium Copernicanum naleæ±cy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
18.  0198_bydgoszcz
x
19.  0199_bydgoszcz
By³e gimnazjum królewskie (1885) - ob. I LO
20.  0200_bydgoszcz
Pomnik Kazimierza Wielkiego

statystyki www stat.pl