Bydgoszcz
1.  0161_bydgoszcz
Ornament na kamienicy przy pl. Wolno¶ci 1
2.  0162_bydgoszcz
Pomnik Wolno¶ci
3.  0163_bydgoszcz
£aweczka Mariana Rejewskiego
4.  0164_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
5.  0165_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
6.  0166_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
7.  0167_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
8.  0168_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
9.  0169_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
10.  0170_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
11.  0171_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
12.  0172_bydgoszcz
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
13.  0173_bydgoszcz
Pomnik Andrzeja Szwalbe przed filharmoni±
14.  0174_bydgoszcz
Pomnik Karola Kurpińskiego
15.  0175_bydgoszcz
Siedziba Akademii Muzycznej
16.  0176_bydgoszcz
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
17.  0177_bydgoszcz
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
18.  0178_bydgoszcz
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
19.  0179_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego
20.  0180_bydgoszcz
£uczniczka - rze¼ba w parku Jana Kochanowskiego

statystyki www stat.pl