Bydgoszcz
1.  0141_bydgoszcz
Hotel Savoy i zabytkowe kamienice
2.  0142_bydgoszcz
Hotel Savoy i zabytkowe kamienice
3.  0143_bydgoszcz
Hotel Savoy i zabytkowe kamienice
4.  0144_bydgoszcz
Hotel Savoy i zabytkowe kamienice
5.  0145_bydgoszcz
Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
6.  0146_bydgoszcz
Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
7.  0147_bydgoszcz
Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
8.  0148_bydgoszcz
Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
9.  0149_bydgoszcz
Siedziba Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej
10.  0150_bydgoszcz
Siedziba Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej
11.  0151_bydgoszcz
Hotel "Pod Orłem" przy ul. Gdańskiej
12.  0152_bydgoszcz
Rzeźba orła na hotelu
13.  0153_bydgoszcz
Rzeźba orła na hotelu
14.  0154_bydgoszcz
Figury Atlantów na hotelu
15.  0155_bydgoszcz
"Wędrowiec" przyglądający się hotelowi "Pod Orłem"
16.  0156_bydgoszcz
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
17.  0157_bydgoszcz
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
18.  0158_bydgoszcz
Kamienica pl. Wolności 1 autorstwa Józefa Święcickiego z 1898 r.
19.  0159_bydgoszcz
Kamienica pl. Wolności 1 autorstwa Józefa Święcickiego z 1898 r.
20.  0160_bydgoszcz
Kamienica pl. Wolności 1 autorstwa Józefa Święcickiego z 1898 r.

statystyki www stat.pl