Bydgoszcz
1.  0041_bydgoszcz
Miniatura miasta
2.  0042_bydgoszcz
Miniatura miasta
3.  0043_bydgoszcz
Miniatura miasta
4.  0044_bydgoszcz
Miniatura miasta
5.  0045_bydgoszcz
Miniatura miasta
6.  0046_bydgoszcz
Miniatura miasta
7.  0047_bydgoszcz
Miniatura miasta
8.  0048_bydgoszcz
Miniatura miasta
9.  0049_bydgoszcz
Dawne kolegium jezuickie ob. ratusz
10.  0050_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej
11.  0051_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej i kamieniczki na rynku
12.  0052_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej i kamieniczki na rynku
13.  0053_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej
14.  0054_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej
15.  0055_bydgoszcz
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej i kamieniczki na rynku
16.  0056_bydgoszcz
Kamieniczki na rynku
17.  0057_bydgoszcz
Kamieniczki na rynku
18.  0058_bydgoszcz
Kamieniczki na rynku
19.  0059_bydgoszcz
Kamieniczki na rynku
20.  0060_bydgoszcz
Kamieniczki na rynku

statystyki www stat.pl