Budynin
1.  0001_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
2.  0002_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
3.  0003_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
4.  0004_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
5.  0005_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
6.  0006_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
7.  0007_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
8.  0008_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
9.  0009_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
10.  0010_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
11.  0011_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
12.  0012_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
13.  0013_budynin
Cerkiew greckokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. Opieki NMP
14.  0014_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
15.  0015_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
16.  0016_budynin
Cerkiew greckokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki Opieki NMP
17.  0017_budynin
Drzwi do cerkwi
18.  0018_budynin
Rzeźba św. Floriana

statystyki www stat.pl